42 Watt 4-Pin

42 Watt 4-Pin

2700K

2700K 42 Watt 4 Pin GX24q-4 CFL Compact Fluorescents

3000K

3000K 42 Watt 4 Pin GX24q-4 CFL Compact Fluorescents

3500K

3500K 42 Watt 4 Pin GX24q-4 CFL Compact Fluorescents

4100K

4100K 42 Watt 4 Pin GX24q-4 CFL Compact Fluorescents

5000K

5000K 42 Watt 4 Pin GX24q-4 CFL Compact Fluorescents

6500K

Energy Efficient 6500K 42 Watt 4 Pin GX24q-4 CFL Compact Fluorescents

42 Watt 4 Pin CFL Compact Fluorescents