26 Watt 4-Pin

26 Watt 4-Pin

2700K

2700K 26 Watt 4 Pin G24q-3 CFL Compact Fluorescents

3000K

3000K 26 Watt 4 Pin CFL Compact Fluorescents

3500K

3500K 26 Watt 4 Pin CFL Compact Fluorescents

4100K

4100K 26 Watt 4 Pin CFL Compact Fluorescents

5000K

5000K 26 Watt 4 pin CFL Compact Florescent

6500K

6500K 26 Watt 4 Pin CFL Compact Fluorescents

26 Watt 4 Pin CFL Compact Fluorescents