13 Watt 2 Pin

13 Watt 2 Pin

2700K

2700K 13 Watt 2 Pin CFL Compact Fluorescent

3000K

3000K 13 Watt 2 Pin CFL Compact Fluorescent

3500K

3500K 13 Watt 2 Pin CFL Compact Fluorescent

4100K

4100K 13 Watt 2 Pin CFL Compact Fluorescent

5000K

5000K 13 Watt 2 Pin CFL Compact Fluorescent

6500K

Energy Efficient 6500K 13 Watt 2 Pin CFL Compact Fluorescent

13 Watt 2 Pin CFL Compact Fluorescent